artykuły egzamin wstępny gdańsk

EGZAMIN WSTĘPNY NA ARCHITEKTURĘ W GDAŃSKU

Egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku podzielony jest na 2 dni. Pierwszy etap to rysunek z natury. W skład kompozycji wchodzi modelka (lub kilka modelek) i dodatkowo obiekt towarzyszący postaci, np. drabina, drewniane belki, motor, gruszka do betonu, rusztowanie. W 2018 roku należało narysować postać stojącą przy dużym sześcianie. Ta część egzaminu odbywa się na dziedzińcach Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w którym mieści się Wydział Architektury. Kandydaci podzieleni są na 20-osobowe grupy i mają 1,5 h na wykonanie zadania. 

Drugiego dnia wszyscy uczestnicy podchodzą do testu rysunkowego, trwającego 4,5 h z przerwą w środku. Pojawiają się w nim rozmaite zagadnienia sprawdzające m.in. zdolność przestrzennego widzenia, myślenia logicznego, umiejętności projektowe, znajomość historii sztuki i architektury. Ta część egzaminu jest najbardziej nieprzewidywalna i wiąże się z koniecznością wszechstronnego przygotowania ze strony kandydata. 

Egzamin wstępny na WAPG z ubiegłego roku do ściągnięcia poniżej. 

 UWAGA! W tym roku Politechnika zdecydowała się na przeprowadzenie egzaminów w wersji ONLINE. 
W dniu 23.07.2020 r. będą podane szczegółowe polecenia odnośnie wymaganych prac, na wykonanie których będzie przeznaczone 5 dni. Następnie oryginały prac należy
przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac.

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3):

-2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać 

1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych

-1 rysunek o tematyce architektonicznej

1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata 

REKRUTACJA 2020
 • Rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2020r. Od tego czasu można już rejestrować się w systemie.
 • Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników ze sprawdzianu predyspozycji oraz z egzaminu maturalnego z matematyki, przedmiotu dodatkowego (historia sztuki lub informatyka), języka polskiego i języka obcego nowożytnego. 
 • Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.
 • Egzamin wstępny odbędzie się w formie zdalnej w dniach 23-28 lipca 2020 r.
 • Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:  WA = S + W gdzie 
  WA – suma punktów kandydata na kierunek architektura
  S- wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu
  W– liczba punktów z matury
  Max. ilość punktów do uzyskania to 100 ze sprawdzianu predyspozycji. Z matury możemy uzyskać max. 220 pkt. Przedmiotami maturalnymi liczącymi się w rekrutacji na Architekturę są matematyka, historia sztuki/informatyka (ale nie jest konieczna, aby być wziętym pod uwagę w rekrutacji), j. polski i j. obcy.

egzamin wstępny na architekturę w GDańsku

EGZAMINY WSTĘPNE NA ARCHITEKTURĘ PG [DO POBRANIA]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *