artykuły egzamin wstępny gdańsk

EGZAMIN WSTĘPNY NA ARCHITEKTURĘ W GDAŃSKU

Egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku podzielony jest na 2 dni. Pierwszy etap to rysunek z natury. W skład kompozycji wchodzi modelka (lub kilka modelek) i dodatkowo obiekt towarzyszący postaci, np. drabina, drewniane belki, motor, gruszka do betonu, rusztowanie. W 2018 roku należało narysować postać stojącą przy dużym sześcianie. Ta część egzaminu odbywa się na dziedzińcach Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w którym mieści się Wydział Architektury. Kandydaci podzieleni są na 20-osobowe grupy i mają 1,5 h na wykonanie zadania. 
Drugiego dnia wszyscy uczestnicy podchodzą do testu rysunkowego, trwającego 4,5 h z przerwą w środku. Pojawiają się w nim rozmaite zagadnienia sprawdzające m.in. zdolność przestrzennego widzenia, myślenia logicznego, umiejętności projektowe, znajomość historii sztuki i architektury. Ta część egzaminu jest najbardziej nieprzewidywalna i wiąże się z koniecznością wszechstronnego przygotowania ze strony kandydata. 

Egzamin wstępny na WAPG z ubiegłego roku do ściągnięcia poniżej. 

REKRUTACJA 2019
 • Rekrutacja na studia rozpocznie się 10 maja 2019r.
 • Przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. 
 • Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.
 • Egzamin wstępny odbędzie się 6,7,8 czerwca 2019 r.
 • Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:  WA = S + W gdzie 
  WA – suma punktów kandydata na kierunek architektura
  S- wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu
  W– liczba punktów z matury
  Max. ilość punktów do uzyskania to 100 ze sprawdzianu predyspozycji: 30 pkt za rysunek z natury i 70 pkt za test. Z każdej z tych części wymagane jest osiągnięcie minimalnego progu punktowego, przy czym z 2018 roku wynosiły one 10 pkt z pierwszej części i 20 pkt z drugiej części. Z matury możemy uzyskać max. 125 pkt. Przedmiotami maturalnymi liczącymi się w rekrutacji na Architekturę są matematyka, j. polski i j. obcy.

egzamin wstępny na architekturę w GDańsku

EGZAMINY WSTĘPNE NA ARCHITEKTURĘ PG [DO POBRANIA]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *